CORONA-UPDATE  
Verplichte sluitingstijd niet voor schoonheidsspecialisten!
Op basis van nieuwe informatie blijkt dat schoonheidsspecialisten niet langer onder de verplichte sluitingstijd van 18.00 uur vallen.
Schoonheidsspecialisten zijn weliswaar een contactberoep, maar vallen ook onder de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en zijn daarmee ook zorgaanbieder.  

Dit betekent dat schoonheidsspecialisten niet langer een verplichte sluitingstijd hoeven te hanteren. Het COVID-19 hygiëneprotocol blijft van kracht, evenals de basisregels.
Ga naar COVID-19 pagina
 
 
De coronamaatregelen zijn in het kort:
 • COVID-19 Hygiëneprotocol
  Je werkt volgens het COVID-19 hygiëneprotocol voor schoonheidsspecialisten.
   
 • 1,5 meter afstand
  Je houdt je aan de 1,5 meter afstandsregel, ook binnen de salon.
   
 • Mondkapjesplicht
  Voor schoonheidsspecialisten én klanten geldt de mondkapjesplicht.
   
 • Basisregels
  Voor iedereen gelden de basisregels:
  - Was je handen.
  - Houd afstand.
  - Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  - Werk thuis als het kan en op kantoor als nodig.
  - Zorg voor voldoende frisse lucht.
   
 • Geen gezondheidscheck of registratieplicht
  Het is niet meer verplicht om een gezondheidscheck te doen of om bezoekers te vragen om zich te registreren voor bron- en contactonderzoek.
   
 • Geen coronatoegangsbewijs of QR-code
  Voor schoonheidssalons geldt op dit moment geen coronatoegangsbewijs of QR-code.
    21-11-2021 18:58