Nieuwe ontwikkelingen
Contactberoepen en mondkapjesplicht
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet aangekondigd dat de mondkapjesplicht vanaf zaterdag 26 juni vervalt, zolang de 1,5 meter afstand bewaard kan blijven. In onze vorige corona-update hebben we toegelicht wat dit zou betekenen voor schoonheidsspecialisten. Er is echter een nieuwe ontwikkeling.

Rutte over contactberoepen
Tijdens de persconferentie zei premier Rutte over de contactberoepen: “In het geval van de contactberoepen is de anderhalve meter uiteraard ook niet goed mogelijk, maar hier vervalt de mondkapjesplicht omdat in die sector registratie en een checkgesprek verplicht blijft.” Deze uitspraak betekent dat er iets gaat veranderen voor schoonheidsspecialisten.

Wat betekent dit voor schoonheidsspecialisten?
Het dragen van een mondneusmasker voor zowel de klant als de schoonheidsspecialist is vanaf 26 juni niet langer verplicht. De gezondheidscheck en de registratieplicht blijft wel gelden. Dit staat nog niet op de website van Rijksoverheid, maar is wel door Rutte aangekondigd.

Hygiëneprotocol
Het COVID-19 hygiëneprotocol voor schoonheidsspecialisten zal worden aangepast aan de nieuwe richtlijnen van het RIVM. Het aangepaste protocol, dat vanaf 26 juni geldt, ontvangen wij deze week in onze mailbox van onze branche-organisatie DE ANBOS.
    21-06-2021 12:57