Corona update

Corona-update van onze Branche-organisatie De ANBOS:

Waarom andere branches wel open en wij niet?
Wij krijgen veel vragen over waarom sommige branches wel open mogen en wij nog niet.
Contactberoepen, waaronder het vak van schoonheidsspecialist, zijn op dit moment verboden.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor (para)medische beroepen, onder de volgende twee hoofdvoorwaarden;
• er dient een medische indicatie te zijn;
• en de beoefenaar dient hygiënevereisten na te leven.
De rijksoverheid heeft tevens deze hoofdvoorwaarden nog veel verder uitgewerkt.

Schoonheidsspecialisten zijn geen medische beroepsgroep en mogen dan ook niet behandelen, ook niet als aan bovenstaande voorwaarden zou zijn voldaan.

We begrijpen echter heel goed dat het onderscheid tussen branches vragen oplevert en zetten ons in om ook voor onze branche snel meer mogelijkheden te creëren.

Hoe staat het met het hygiëneprotocol?

Vanuit de brancheorganisatie hebben wij een protocol ingediend met daarin maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Dit protocol ligt nog steeds bij de overheid, mede omdat er door het RIVM nog steeds geen advies is geformuleerd over het gebruik van (welk type) beschermingsmiddelen buiten de zorg. Met die reden kunnen wij nog niet zeggen welke maatregelen er definitief in schoonheidssalons genomen zullen worden.

Schoonheidsspecialisten behoren tot een beroepsgroep die – net als in de zorg – al gewend zijn aan zeer hygiënisch te werken, wij vragen de overheid en het RIVM daarom om snel meer duidelijkheid zodat de laatste voorbereidingen getroffen kunnen worden.

    01-05-2020 11:20